RSS
02.03.2012

Helsingfors och Sibbo håller på att överenskomma om stora markaffärer

Helsingfors har för avsikt att köpa två större markområden i Östersundom av Sibbo kommun för sammanlagt 33 milj. euro. Helsingfors och Sibbo har uppnått ett preliminärt förhandlingsresultat men markaffären ska ännu godkännas av fullmäktige i Sibbo och fastighetsnämnden och fullmäktige i Helsingfors.
02.03.2012

Inbjudan till gemensamt föräldramöte och mässa om informations- och kommunikationsteknik!

I Sibboskolorna lär sig eleverna sådana färdigheter som informations- och kommunikationstekniken (IKT) möjliggör. Dessa färdigheter behöver eleverna i sin vardag, i fortsatta studier och i framtiden inom arbetslivet. Under mars månad ordnar vi fyra föräldramöten med detta tema.
01.03.2012

Planutkastet för Östersundom framskrider i Sibbo

Planläggningssektionen i Sibbo behandlade igår utvecklad planutkastet till en generalplan för Östersundomkommunerna och beslöt att föreslå för kommunstyrelse att kommunstyrelsen förordar Östersundomkommittén att godkänna generalplaneutkastet enligt alternativ B, daterat den 2 februari 2012, som utgångspunkt för generalplaneförslaget för Östersundom och bemötandet enligt växelverkansrapporten till dem som har framfört en åsikt eller utgett ett ställningstagande.
29.02.2012

Det nya centralköket vid Lukkarin koulu i Sibbo, ”Ruokaparatiisi”, invigdes

Det nya centralköket vid Lukkarin koulu invigdes 29.2.2012. Eleverna uppträdde och kommundirektör Mikael Grannas höll ett festtal. En namntävling för den nya matsalen hade utlysts bland skolans elever och namnet ”Ruokaparatiisi” offentliggjordes i samband med invigningen.
28.02.2012

Inbjudan till tillställningen Byar med livskraft

Målet med tillställningen är att genom skolning och samarbete mellan de olika aktörerna öka debatten mellan byarna och kommunerna bl.a. angående närservicen i byarna.
27.02.2012

Sibbo kommun vill försnabba utvecklingen av Nickby centrum

I centrum av Nickby finns kvartersområden som har utvecklingspotential men som är i privat ägo. Inget våningshusprojekt har påbörjats i centrum på många år. Det är med tanke på utvecklandet av servicen viktigt att befolkningsunderlaget i Nickby är tillräckligt.
27.02.2012

Verksamhetscentret Vägskäl i Sibbo fungerar på kundens villkor

I Sibbo öppnas verksamhetscentret Vägskäl i slutat av mars. Där har besökarna möjlighet att planera verksamheten och skapa nya system för att ordna rehabilitering för långtidsarbetslösa och ungdomar. Vem som helst som är intresserad kan ansluta sig till Vägskäl-teamet. Det är bara att besöka verksamhetscentret.
08.02.2012

För Östersundom föreslås modellen med fem metrostationer

Det reviderade planutkastet till en generalplan för Östersundomkommunerna står klart. För beslutsfattarna i Sibbo, Vanda och Helsingfors kommer fem alternativ att läggas fram, och av dessa föreslås modellen med fem metrostationer användas som underlag för den fortsatta planeringen.

Arkiv

2020 (187)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)