< Aktuellt
13.03.2020

Utbildningstjänters direktiv för skolgång 13.3.2020

Utbildningstjänters direktiv för skolgång 13.3.2020
Situationen gällande virusepidemin är ny för oss alla. Vuxnas uppgift är att skapa en trygg vardag för alla barn och ungdomar och lugna dem.

Elever som återvänt från utlandsresor de senaste två veckorna, bör stanna hemma från skolan. Frånvaron på två veckor räknas från den dagen då barnet anlänt till Finland.

Morgon- och eftermiddagsvården fungerar som vanligt, så länge skolan är öppen.

Anvisningar för skolgången:
  • Läroböckerna och personliga datorer förvaras hemma och läraren ger anvisningar om vilka böcker som ska tas med varje dag till skolan.
  • För att distansundervisningen ska lyckas behövs det ett gott samarbete mellan skolan och hemmet.
  • All information sker via Wilma.
  • Det är elevens och vårdnadshavarens skyldighet att varje dag följa med instruktioner om distansundervisning via Wilma.
  • Alla anvisningar angående undervisningen kommer via Wilma.
  • I anvisningarna, som läraren ger, framgår skoldagens innehåll och uppgifter.
  • Om familjen inte har möjlighet att använda Wilma, sköts kontakten per telefon.
  • Om elevens böcker, dator eller övrigt skolmaterial har blivit kvar på skolan, kontaktar vårdnadshavaren klassläraren.
  • I oklara situationer var i kontakt med ditt barns klasslärare/klassföreståndare.
  • Angående nionde klassisternas avgångsbetyg följer vidare anvisningar.

Senast ändrat
13.03.2020
Taggar: skolor