< Aktuellt
27.01.2020

HRT meddelar: Du som reser i Sibbo: Välkommen att besvara resvaneundersökningen!

HRT meddelar: Du som reser i Sibbo: Välkommen att besvara resvaneundersökningen!
Grunden till dagens busstrafik i Sibbo går tillbaka till augusti 2014. HRT vill klargöra att busstrafiken i området tillgodoser kundernas behov av kollektivtrafik så bra som möjligt. Därför ser vi över det nuvarande linjenätet och beroende på utfallet i utvärderingen kommer det därefter att planeras justeringar av nuvarande busstrafik. De eventuella ändringarna genomförs under 2021.

Hjälp oss att utveckla kollektivtrafiken i området genom att svara på denna enkät senast 16.2.2020. Berätta om dina och dina familjemedlemmars resor som startar och/eller avslutar i Sibbo. Även personer som inte åker kollektivt är välkomna att besvara enkäten.

Med enkäten vill man samla in information om resvanor i Sibbo samt få idéer till stöd för planeringen. Det tar ungefär 5–10 minuter att besvara enkäten.

Enkäten stängs 16.2.2020.

Till enkäten


Senast ändrat
27.01.2020