< Aktuellt
04.12.2019

Sockengården flyttar i månadsskiftet mellan januari och februari – Kundbetjäningen hålls kvar i Nickby och Söderkulla

Tidtabellen för Sibbo kommunhus, dvs. Sockengårdens, flyttning har preciserats. Sockengården flyttar till Klockarbackavägen i månadsskiftet mellan januari och februari. De nya lokalerna hyrs av Lival. Kommunens kundbetjäning Info fortsätter sin verksamhet som vanligt och betjänar kunderna i biblioteken i Nickby och i Söderkulla. Kunderna kan också boka tid för att träffa sakkunniga som nu arbetar i Sockengården. Möten ordnas vid behov i Nickby centrum eller i den Nya Sockengården vid Klockarbackavägen.

Tack vare de nya lokalerna kan man göra de nuvarande arbetssätten smidigare och ta i bruk nya. Nya Sockengården är ett flexkontor med olika arbetsrum och -lokaler som gör det möjligt att arbeta flexibelt med varierande uppgifter. Tack vare de nya lokalerna försäkrar man sig om en trygg och hälsosam arbetsmiljö. De nya lokalerna som hyrs av Lival ligger cirka två kilometer från Nickby centrum. Den kommande flyttningen syns redan nu på ett konkret sätt när kommunens vapen har tagits ner från det nuvarande kommunhusets väggar. De fästas på den nya byggnaden i ett senare skede.

Sockengårdens nuvarande byggnad i Nickby står på ett område där detaljplanearbete inleds inom kort. Med planändringen vill man bland annat undersöka möjligheterna till kompletteringsbyggande som kunde betjäna boende, service och affärsverksamhet. Nu utreds ännu hur byggnaden kunde användas inom de närmaste åren.


Senast ändrat
04.12.2019