< Aktuellt
17.10.2019

Lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka öppnades festligt

En lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka har skapat ungefär 7 kilometer ny gång- och cykelväg till Sibbo och förbättrat trafiksäkerheten längs Jokivarsivägen som har livlig trafik. Invigningsfesten för den nya leden har firats idag (17.10).

Medlem i tekniska utskottet Monika Hämäläinen och medlem i byggnads- och miljöutskottet Ari Tamminen klippte bandet vid invigningen. Festtalet hölls av riksdagsledamot och fullmäktigeordförande Heikki Vestman. Leden för lätt trafik har varit NTM-centralens och Sibbo kommuns gemensamma projekt. NTM-centralen hade huvudansvaret för byggandet av leden.

Samtidigt med invigningsfesten firades även den nya rondellen och anslutningsparkeringen i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Konstnär Pekka Paikkari har skapat vargskulpturerna vid rondellen. Konstverket på rondellen kommer att vara en del av Paikkaris större konstverk ”Fristad” som består av konstverk på fyra rondeller på Nickbyvägen. Den nya rondellen ökar säkerheten i korsningen och gör trafiken mer smidig.


Senast ändrat
17.10.2019