< Aktuellt
29.08.2019

Ett öppet planeringsmöte gällande förbindelsebåtsrutterna i Sibbo och Borgå 18.9.2019

Ett öppet planeringsmöte gällande förbindelsebåtsrutterna i Sibbo och Borgå 18.9.2019
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ordnar i samarbete med Sibbo kommun och Borgå stad ett planeringsmöte för användarna av förbindelsebåt. Mötet är en del av konkurrensutsättningsprocessen. Det hålls onsdagen den 18 september kl. 17.00–19.00 i Gumbohuset (Gumbovägen 222, Gumbostrand).

Förbindelsebåtarnas tidtabeller har anpassats så att det är möjligt att delta från alla holmar. De avvikande tidtabellerna erhålls av båtarna.

Tack vare tjänsteanvändarnas deltagande i planeringen av servicen kan trafiken anpassas till de verkliga behoven och trafikservicehelheten planeras ändamålsenligt. I juni och juli kartlade NTM-centralen med hjälp av en elektronisk enkät trafikbehoven för dem som använder förbindelsebåtsrutterna. Denna information kommer att användas som bakgrundsmaterial på planeringsmötet. Anslagsramen, resultaten från serviceenkäten samt marknadssituationen utgör grunden för samarbetet.

Tilläggsinformation:
NTM-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi

Sibbo kommun, specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sibbo.fi

Borgå stad, gatuinspektör Torbjörn Karlsson, torbjorn.karlsson@porvoo.fi


Senast ändrat
29.08.2019