< Aktuellt
16.06.2017

Sibbo över gränsen på 20 000 invånare – Sibboborna bjuds på kaffe och kaka i september

Antalet Sibbobor har överskridit 20 000-strecket. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om antalet invånare i kommunerna samt befolkningsdatasystemet som drivs av Befolkningsregistercentralen.

Antalet 20 000 överskreds första gången den 11 februari, då två personer flyttade till Sibbo och en person föddes. Detta framgår av befolkningsdatasystemet.

– Vi vill fira kommunens tillväxt genom att bjuda Sibboborna på kaffe och kaka i Festsalen i Östanåparken den 22 september. Dessutom vill vi uppmärksamma den 20 000:e invånaren med en välkomstpresent, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Närmare information om tillställningen i Festsalen den 22 september, då också Sibbos namnsdag firas, ges senare. Ett dokument från den 22 september 1352 är den äldsta kända handlingen där namnet Sibbo finns angivet i själva dokumenttexten. Kommunen kommer att ta kontakt med den 20 000:e invånaren direkt.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter bodde 20 022 människor i Sibbo i slutet av april. I slutet av år 2016 bodde 19 922 människor i Sibbo. Invånarantalet påverkas av inflyttarna och utflyttarna samt de som föds och dör i kommunen.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter har invånarantalet i Sibbo ökat med 0,5 procent sedan början av år 2017. Sibbo växte snabbast av alla kommuner i fjol. Tillväxtprocenten i Sibbo var 2,7.

Tillväxten fortsätter i Sibbos tre centrum
Enligt Grannas kommer den kraftiga tillväxten att fortsätta också under de kommande åren. I Sibbo planerar och bygger man rikligt.

Hittills har den kraftiga tillväxten koncentrerats till södra Sibbo, men nu har den utvidgats till Nickby. Under de närmaste åren kommer också Tallmo att växa, säger Grannas.

Ådalen medför tillväxt i Nickby under de närmaste åren

Tillväxten har varit starkast i Hassellunden i södra Sibbo, där många nya flervåningshus blev färdiga i fjol. Under de följande åren kommer nya invånare att bosätta sig särskilt i Sibbo Ådal, där det kommer att byggas hem för tusen nya invånare.

Sibbo Ådal ligger invid Nickby tätortscentrum på endast 30 minuters avstånd från Helsingfors och 400 meters avstånd från matbutikerna. Under de närmaste åren kommer ett mångsidigt bostadsutbud att byggas i Ådalen. Redan nu har många tomter för flervåningshus sålts i området. I Ådalen har också planerats tomter för egnahemshus, men dessa kommer till försäljning i ett senare skede.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi

Mer information om byggandet och tomter i olika områden:
Tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, tfn 040 191 4360, pekka.soyrila@sibbo.fi


Senast ändrat
16.06.2017