< Aktuellt
26.08.2014

Sibbo deltar i Städdagen på lördag 30.8.2014

Sibbo deltar igen i Städdagen, som är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Försäljningsplatser får sättas upp på kommunens område och de bör märkas ut på Städdagens karta. Nu är det dags att städa skåpen och sälja vidare det du inte behöver!

Vad kan man sälja på Städdagen?

På Städdagen kan man sälja alla slags begagnade saker, till exempel kläder, möbler, cyklar, arbetsredskap, leksaker, och böcker. Man kan också erbjuda t.ex. reparationstjänster. Städdagen är inte avsedd för företagare som bedriver loppmarknadsverksamhet i professionellt syfte och inte heller för försäljare av nya saker.

Var kan man sälja saker?

På Städdagen kan man ställa ut sina saker till försäljning nästan var som helst, till exempel hemma, på gatan, på gården, i arbetsrummet eller i klubblokalen. Man kan också sätta upp en större försäljningsplats tillsammans med det egna husbolaget, på den egna vägen eller i det egna bostadsområdet.

Så här lätt är det att delta:

1. Registrera dig och märk ut din försäljningsplats på webbplatsen www.siivouspäivä.com 

2. Försäljningsplatserna ska placeras på hårt underlag som sten, asfalt eller sand. Gräsmattor får inte förstöras.

3. Verksamheten får inte störa fotgängare, trafik eller övrig användning av området.

4. Försäljaren ansvarar för eventuell skada eller olägenhet som försäljningsplatsen medför för kommunen eller tredje part.

5. Försäljaren bör omedelbart efter evenemanget på egen bekostnad föra bort alla osålda saker från det allmänna området. Mottagningspunkter i Sibbo hittar du här.

 

Tilläggsuppgifter: Carola Juselius, tfn. 09 2353 6211, carola.juselius@sibbo.fi


Senast ändrat
26.08.2014