< Aktuellt
17.12.2012

Ändringar i skötseln av gatubelysningen i Träskända, Kervo, Sibbo och Tusby

Träskända och Kervo städer samt Sibbo och Tusby kommuner har tillsammans konkurrensutsatt serviceuppgifterna inom skötsel och underhåll av gatubelysning. Som serviceproducent fungerar Eltel Networks Ab. Avtalet gäller till våren 2017. Enligt avtalen ansvarar serviceproducenten för underhållet av avtalskommunernas gatubelysning och den därtill hörande feljouren.

I samband med skötsel- och underhållsuppgifterna utförs en ständig uppföljning av gatubelysningsnätverkets skick. Syftet med avtalet är att utveckla skötseln av gatubelysningen så att serviceproducenten utöver att reparera traditionella fel även ger preventiv information om belysningens skick. Utgående från denna information är det möjligt att programmera underhållsåtgärderna och förbereda sig inför planeringen av kommande reparationer.

Genom att meddela fel och störningar som upptäcks i gatubelysningen främjas invånarnas säkerhet och trivsel. Fel som upptäcks i gatubelysningen meddelas kommunvis till serviceproducenten, i Sibbo alltså till adressen katuvaloviat.sipoo@eltelnetworks.com. I andra hand kan felanmälan också göras per sms eller per telefon till numret 040 311 3838. Felanmälan kan också göras på kommunens webbplats. Felanmälningarna överförs till serviceproducentens åtgärdslista och felen åtgärdas i angelägenhetsordning eller i samband med nästa servicerunda.

Ytterligare uppgifter om serviceproduktionen ger Pekka Loitokari, Eltel Networks Ab, tfn 040 411 211 (telefoncentral).


Senast ändrat
17.12.2012