< Aktuellt
14.12.2012

Resultaten från ungdomsfullmäktigevalet i Sibbo

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo ordnades för sjätte gången 8-12.12.2012.

Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, utskottet för teknik och miljö, svenska utbildningssektion, finska utbildningssektionen, fritidssektionen och dagvårdssektionens sammanträden. Dessutom har en ungdomsfullmäktigerepresentant yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder ca 1 gång per månad och dess mandatperiod är 3 år.

Mera information och resultaten finns här.


Senast ändrat
14.12.2012