< Aktuellt
30.11.2012

Arbetet med skärgårdsprogrammet inleds

Östra Nylands skärgårdsprogram är färdigt. Utvecklingsdokumentet är gemensamt för städerna Borgå och Lovisa samt Sibbo kommun, målet är att programmet ska fungera som ett verktyg för kommunerna, de regionala myndigheterna och regionens näringsliv i arbetet att utveckla skärgården. Samarbete inom skärgårdsområdet hjälper att nå gemensamma mål och stöder hållbar utveckling.

I programmet presenteras en SWOT-analys som är gemensam för hela området. Med analysen som grund har en gemensam vision formats liksom tyngdpunkter och planer att förverkliga programmet. Olika aktörer i regionen har deltagit i utformandet av skärgårdsprogrammet på kommunvisa verkstäder. I skärgårdsprogrammet har man uppmärksammat den nationella skärgårdslagen och Arbets- och näringsministeriets skärgårdsprogram. Man följer också med genomförandet av skärgårdsprogrammet genom årliga skärgårdsseminarier.Rita Lönnroth (Sibbo, ordf.), Martin Söderlund (Borgå) samt Sten Frondén (Lovisa). Andra förordnade medlemmar är Per-Stefan Nyholm (Nylands förbund), Riitta Salasto (Nylands NTM-central), och senare utses en representant för skärgårdsaktörerna. Ordförandeskapet för gruppen cirkulerar årligen mellan kommunernas representanter. För gruppens sekreterarfunktion svarar Posintra Abs representanter Annika Weckman och Topi Haapanen. Arbets- och näringsministeriets skärgårdsdelegation informeras om hur skärgårdsprogrammet genomförs.

En arbetsgrupp har tillsatts för att organisera och koordinera åtgärder inom skärgårdsprogrammet. Kommunala representanter i den arbetsgrupp som utvecklingsbolaget Posintra har sammankallat är

Östra Nylands skärgårdsprogram kan laddas ner på adressen www.posintra.fi/103 . Arbetsgruppens medlemmar ger ytterligare information om skärgårdsprogrammet. Utarbetandet av skärgårdsprogrammet har varit en del av Östra Nylands kohesions- och konkurrenskraftsprogram KOKO.


Senast ändrat
30.11.2012