< Aktuellt
28.11.2012

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo 8.-12.12.2012

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo ordnas för sjätte gången. Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, utskottet för teknik och miljö, svenska utbildningssektion, finska utbildningssektionen, fritidssektionen och dagvårdssektionens sammanträden. Dessutom har en ungdomsfullmäktigerepresentant yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder ca 1 gång per månad och dess mandatperiod är 3 år.

Kandidatnominering är slut. Valet har totalt 28 kandidater.

Kandatlista med kandidaternas valnummer

Tiden för kampanj är 26.11-7.12.2012
I kampanjen för vilka teman och symboler som helst användas, dock inte sådana som är förbjudna i statliga val, t.ex. rasistiska åsikter.

Röstning
Röstberättigade i valet är varje 13-20 -åring som är bosatt i Sibbo.

Röstningsplatser och tider:
Lördagen 8.12 Nickby ungdomsgård och ungdomsutrymmet Pleissi kl. 17.00 -21.00
Måndagen 10.12 Kungsvägens skola klockan 9-13. Studeranden i Sibbo gymnasium röstar i Kungsvägens skola.
Tisdagen 11.12 Enter klockan 9-11
Tisdagen 1.12 Sipoonjoen koulu klockan 12-14
Onsdagen 12.12 Sipoonlahden koulu klockan 9-12
Onsdagen 12.12 Ungdomsutrymmet Pleissi (Hälsovägen 1, Söderkulla) och Nickby ungdomsgård (Bubbisvägen 2, Nickby) klockan 17-21.

Valresultaten offentliggörs fredagen 14.12.2012

Antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige och deras ålder
Åldersfördelningen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige är vid valtillfället 13-20 år.
Antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige är 20.

Kvoterna i ungdomsvalet
Ungdomsfullmäktige består av:
- de 4 ledamöter som i valet erhållit de flesta antalet röster.
- 2 ledamöter från Kungsvägens skola
- 2 ledamöter från Sipoonjoen koulu
- 2 ledamöter från Sipoonlahden koulu
- 2 ledamöter från Sibbo gymnasium


Senast ändrat
28.11.2012