< Aktuellt
28.05.2012

Pappersfria möten för kommunstyrelsen i Sibbo

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sitt första pappersfria möte 29.5.2012. Kommunen har köpt IPad läsplattor åt kommunstyrelsens medlemmar och tagit i bruk en avgiftsfri, nätbaserad Box-portal.

Det nya systemet  stöder kommunens målsättningar om en hållbar utveckling och värnar miljön. Systemet möjliggör trådlösa möten och kommunstyrelsen medlemmar får snabbt tillgång till möteshandlingarna oberoende av var de befinner sig. Investeringen i apparatur betalar sig snabbt tillbaka i form av minskade personal- och kopieringskostnader.

Sibbo kommun strävar efter att öka interaktionen och Box-portalen  möjliggör också en elektronisk diskussion mellan medlemmarna före mötet. Systemet är lätt att använda. Det finna möjlighet att framföra kommentarer och anteckningar kan göras. Handlingarna sänds härefter endast i elektronisk form till kommunstyrelsens medlemmar, ersättare och pressen. 

Det är fråga om ett pilotförsök för kommunstyrelsen under det här året. Om försöket utfaller väl utvidgas systemet stegvis till övriga kommunala förtroendeorgan.


Senast ändrat
28.05.2012