< Aktuellt
12.04.2012

Uppbådsgranskningarna för 1994 födda inleds i Sibbo

Till granskningen hör två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren. Tiden till granskningen beställs i första hand till den hälsovårdare som sköter grundskolan, gymnasiet el. yrkesläroanstalten. Tiden till hälsovårdaren bör beställas under våren.

Tiden till läkaren ges av hälsovårdaren i samband med hälsogranskningen. Tidsbeställningen kan också göras elektroniskt via adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi.

Hälsovårdare:

Helena Alden-Nieminen
tfn (09) 2353 6422
e-post: helena.alden-nieminen (at) sipoo.fi
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo Gymnasium
Hälsogranskningsplats: elevvårdshuset, Stora Byvägen 8D

Satu Pulkkinen,
tfn (09) 2353 6423
e-post: satu.pulkkinen (at) sipoo.fi
Skolor: Sipoonjoen koulu, Sipoon lukio
Hälsogransningsplats är Nickby rådgivning, Stora Byvägen 20.

Minna Kangasmaa eller Tanja Liljalahti-Vires (endast telefon eller e-post tidsbeställning)
tfn (09) 2353 6425 eller (09) 2353 6426
e-post: minna.kangasmaa (at) sipoo.fi  eller tanja.liljalahti-vires(at)sipoo.fi
Skolor: Keuda
Hälsogranskningsplats: elevvårdshuset, Stora Byvägen 8D


Senast ändrat
18.04.2012