< Aktuellt
03.04.2012

Sibbo Ådals idétävling har avgorts

Resultaten av Sibbo Ådals idétävling publicerades vid prisutdelningstillfället måndagen den 2.4.2012. Prisnämnden beslöt enhälligt att sätta förslaget Aarrekartta / Arkkitehtitoimisto AJAK Oy på första plats.

Tävlingen arrangerades som en tävling för inbjudna med iakttagande av Finlands Arkitektförbunds regler. Följande fem byråer utsågs genom ett anmälningsförfarande enligt lagen om off entlig upphandling:

  • Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki tillsammans med Avanto Arkitekter Ab
  • Arkkitehdit Mauri Korkka Kirsti Rantanen
  • Arkkitehtiasema Oy
  • Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Tävlingsbidraget Aarrekartta bjuder på en sammanhängande helhetssyn på markanvändningen: deltagarna har strävat efter att nå alla mål som ställts för tävlingen på ett utvecklingsdugligt sätt. Planen är ett bra komplement till tätortsstrukturen och funktionerna i Nickby. Av alla tävlingsbidrag tillgodoser detta arbete också bäst kraven på genomförbarhet, då lösningen är tillräckligt fl exibel för olika genomförandemodeller och behov som preciseras i framtiden.

Prisnämnden rekommenderar enhälligt att den grundläggande lösningen i tävlingsbidraget Aarrekartta ska utgöra underlag för detaljplanearbetet som följer efter tävlingen och att ett planeringsuppdrag ska ges till arkitektbyrån som vann tävlingen.

Läs mera på tävlingens webb plats


Senast ändrat
30.11.2012