< Aktuellt
01.06.2020

Instruktioner gällande småbarnspedagogikens sommarverksamhet under undantagstillstånd

Inom småbarnspedagogiken i Sibbo följer vi även under sommaren de instruktioner som getts ut av Institutet för hälsa och välfärd, ministeriet samt Utbildningsstyrelsen. I juli (6.7-2.8.2020) ordnas verksamheten koncentrerat på Tallbackens daghem i Söderkulla samt Nickby Gårds daghem och daghemmet Lillhjärtat i Nickby. Genom att dela upp dejouren på fler daghem än normalt under sommaren kan vi uppmärksamma rekommendationerna om mindre barngrupper även under sommarjouren.
Åtgärder för att minska fysisk kontakt:
 • Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogik vistas på småbarnspedagogikens område. Därför rekommenderar vi att äldre syskon inte följer med sina föräldrar för att hämta/avhämta yngre syskon. All överlopps vistelse på området eller inomhus i fastigheterna bör undvikas under verksamhetstid.
 • Även om personalen och barnen varierar från vecka till vecka under sommarjouren flyttar personalen i regel inte mellan de olika grupperna. Personalen fungerar alltså i huvudsak endast med sin egen barngrupp, och de olika gruppernas personal vistas inte tillsammans under dagens lopp (bland annat är gemensamma möten och kaffestunder förbjudna).
 • Under dagens lopp delas barngruppen i mån av möjlighet in i mindre smågrupper. Aktivitet ordnas möjligast mycket utomhus.
 • Vid måltiderna beaktas hygienen och personalen serverar portionerna åt barnen. Barnen tar inte själva för sig av maten eller hanterar inte andras kärl och bestick. Om man äter i ett gemensamt utrymme organiseras detta i mån av möjlighet med tillräckliga avstånd till varandra.
Övriga åtgärder för att förebygga spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogiken:
 • Barnet ska inte komma till småbarnspedagogiken om hen ens är lindrigt sjuk.
 • Om ett barn insjuknar under dagen i småbarnspedagogiken ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin förälder. Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får, söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest.
 • Man ska fortfarande se till en god handhygien med effektiverade hygienrutiner. Man ska se till att för varje barns del iaktta en god handhygien, särskilt i sådana situationer då man rör sig mellan olika utrymmen och i samband med måltiderna.
 • Barnen ska instrueras att hosta i tröjärmen och att använda samma näsduk endast en gång.
 • Enligt de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett ska man tills vidare inte ha med sig egna leksaker till småbarnspedagogiken. För barnet kan det ändå vara viktigt att ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagsvilan. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm och solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man trots anvisningarna ta med sig till småbarnspedagogiken, så länge man tar hänsyn till kraven på hygien. Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena.
 • Gällande användning av solkräm önskar vi att vårdnadshavarna smörjer barnen färdigt redan hemma på morgonen. Personalen smörjer barnen på nytt enligt behov inför eftermiddagens utevistelse, om vårdnadshavaren hämtar en egen solkräm till daghemmet.
 • Egna vattenflaskor används av hygienskäl inte under sommarjouren. Vi har reserverat tillräckligt med plastmuggar för detta ändamål, och de diskas efter varje användningsgång.

Utrikesministeriet rekommenderar fortfarande att alla onödiga resor utomlands undviks. Rekommendationen gäller även resor till Estland eller Sverige. Både barn och anställda som återvänder från en utlandsresa bör stanna hemma och självmant hålla sig i karantän i två veckor (frivillig karantän). Vänligen uppmärksamma denna instruktion, om ni har planerat att resa utomlands.

En form av karantän, som fortfarande rekommenderas inom småbarnspedagogiken, är en så kallad ”familjekarantän”. Om en familjemedlem har symtom och blir testad för coronaviruset är det önskvärt att även den övriga familjen stannar hemma tills testresultatet är klart. Om till exempel en vuxen i familjen får symtom, bör barnet enligt rekommendationerna inte hämtas till daghemmet innan testresultatet är klart.


Senast ändrat
01.06.2020