< Aktuellt
26.03.2020

Välkommen till en planeringsworkshop för Nickby centralpark 1.4.2020

Välkommen till en planeringsworkshop för Nickby centralpark 1.4.2020
Workshop om Nickby centralpark ordnas virtuellt.

Ett stort tack till alla som gav sina idéer i samband med den första planeringen av Nickby centralpark med hjälp av involverande budgetering!

Härnäst kommer era idéer att bearbetas vidare vid en planeringsworkshop, som på grund av coronaviruset ordnas virtuellt med distansverktyget Zoom onsdag 1.4 kl. 17:30–19:30. Om du inte har möjlighet att delta i den virtuella workshoppen, kan du också bekanta dig med materialet på Sibbo bygger och utvecklar webbplatsen fr.o.m. 6.4.

Hurdana idéer har man då föreslagit för parken? Delta i den virtuella workshopen – då kan du påverka vilka av idéerna går vidare och eventuellt förverkligas. Även riksdagsledamoten, fullmäktigeordförande Heikki Vestman deltar i workshopen. Nu lönar det sig att delta. Projektet har i nuläget en miljon euro till sitt förfogande – pengarna räcker alltså till för även större förändringar.

Kom som du är  inget specialkunnande krävs för att kunna delta i workshopen. Du behöver bara ha ett öppet och idérikt sinne samt vilja att samarbeta för att skapa något nytt!

Anmälan till workshoppen

Du kan anmäla dig till workshoppen via denna länk. Anmäl dig med din e-postadress. Efter att du anmält dig får du anvisningar och en länk till Zoom per e-post. Anmälan är öppen fram till 1.4.2020 kl. 17.

Varmt välkommen till Zoom!

 

Mer information:

Maria Mäntylä
Planerare
040 184 9631
maria.mantyla (at) sibbo.fi


Senast ändrat
30.03.2020
Taggar: händelser