< Aktuellt
15.07.2013

Avbrott i vattenförsörjningen i Norra Paipis

Stamvattenledningen stängs av under reparationsarbetena från och med 16.7. kl. 22:00 på sträckan Paipisvägen 730–1140.

Tusbyregionens vattenverk utför underhåll på vattenledningsnätet i Norra Paipis, i korsningen av Paipisvägen och Bastnäsvägen.

Under reparationsarbetena måste stamvattenledningen stängas av på sträckan Paipisvägen 730–1140. Detta medför avbrott i vattenförsörjningen på nämnda sträcka längs Paipisvägen samt på Bastnäsvägen, Rauhalavägen, Fredsbackavägen och Karbinsvägen.

Vattenavbrottet börjar tisdagen 16.7.2013 kl. 22:00. Vattenverket strävar till att ha kunnat återgå till normal vattenförsörjning före nästa morgon kl. 06:00. Det är även möjligt att vattenförsörjningen påbörjas tidigare, genast när arbetena är slutförda.

Märk:

Det är möjligt att fällningar och rost frigörs i ledningarn som en följd av reparationsarbetena på läckaget. Detta kan leda till att vattenledningsvattnet drabbas av kvalitetsbrister, bl.a. blockering av silar på kranar och i tvättmaskiner samt missfärgning av vittvätt.

Vattenverket rekommenderar att man innan man använder vattnet låter det rinna tills det blir klart för att undvika eventuella skador. Det är möjligt att extra luft kommer in i ledningarna och orsakar "buller" och stänk när man låter vattnet rinna. Vattnet kan även bli grumligt av luften. Om detta inte blir avhjälpt genom att låta vattnet rinna under några minuter ber vi att ni kontaktar Tusbynejdens vattenverk, tfn: 040-5040444.

Ni kan även följa situationen på webbplatserna www.tsvesi.fi och www.sipoo.fi och genom det kostnadsfria störningsmeddelandet, tfn: 0800-92400.

Tusbyregionens vattenverk beklagar att vattenavbrottet orsakar störningar och tillfälligt sänker vattenkvaliteten.


Senast ändrat
15.07.2013