< Aktuellt
20.06.2013

Kommunalvalet förnyas inte i Sibbo

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat förkasta Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att kommunalvalet 2012 ska förnyas.

Beslutet innebär att Sibbo kommuns centralvalnämnds beslut från 31.10.2012 förblir i kraft och kommunalvalsresultatet är därmed fastställt.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut finns i sin helhet på www.hfd.fi under punkten Beslut.

Närmare uppgifter ges vid behov av centralvalnämndens ordförande Gustav Wikström, tfn 040 417 2645, kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, och kommunsekreterare Peter Stenvall, tfn 050 329 9459.


Senast ändrat
24.06.2013