Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
10.04.2014

Delgeneralplan för Box bytätort träder i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 28.2.2011 § 26 och 3.10.2011 § 86 godkänt delgeneralplanen för Box bytätort.
07.04.2014

Diskussionsmöte om kommunreformerna den 14 april

Sibbo kommun ordnar ett öppet diskussionsmöte om alla de sammanslagsutredningar som Sibbo är med i, för alla intresserade måndagen den 14 april 2014 kl. 17.30–19.00 på Söderkulla skolcentrum, Lärdomsvägen 6 (på svenska) och kl. 19.30–21.00 i Servicehemmet Elsie, Jussasvägen 18 K (på finska).
03.04.2014

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2014 och våren 2015

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i den underjordiska allaktivitetshallen (4 x 300 m²) i Nickby, gymnastiksalarna i Sibbo skolcentrum (405 m²), i Lukkarin koulu (280 m²), i Jokipuiston koulu (254 m²), i Alvägens skola (254 m²), i Kyrkoby skola (148 m²), i Talman koulu (300 m²) i Söderkulla skolcentrum, (590 m²), i Sipoonlahden koulu (606 m²), och i Boxby skola (216 m²).
03.04.2014

Simskola sommaren 2014

Yngsta barnen som får delta i simskolan är 2009 födda
03.04.2014

Idrottsskola

Idrottsskola för barn i åldern 8–13 år ordnas i allaktivitetshallen i Nickby 2.6-6.6.2014 (tvåspråkig)
03.04.2014

LIFE SAVER – kurs

På kursen övar vi livräddningens grunder samt förbättrar simtekniken. Målet är att vi lär oss livrädda en annan utan att utsätta oss själva i fara.
03.04.2014

Förslag till detaljplaneändring för kvarter 2028 (plan N 53)

Planändringsområdet omfattar kvarter 2028 och ligger i korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd.
03.04.2014

N 40 Detaljplaneförslaget och byggsättanvisningarna för Sibbo Ådal läggs fram

Onsdag 23.4.2014 kl. 16.30–18.30 presenteras detaljplaneförslaget vid en planutställning i Sibbo huvudbibliotekets temarum för boende. Välkommen!
27.03.2014

K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen anhängig

Arbetet med K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017 inleds.
20.03.2014

N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret godkänd

Fullmäktige har genom sitt beslut 10.3.2014 (§ 20) godkänt detaljplaneändringen för OP-kvarteret (N 42).

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar