< Kungörelser
06.09.2018

M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde anhängig, tidsfristen har förlängts

M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde anhängig kungörelsen i tidningsannonsen i Sipoon Sanomat 30.8.2018 fanns ett skrivfel i registeringens e-postadress. Tidsfristen har förlängts. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 8.10.2018, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Den ursprungliga kungörelsen

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 6.9.2018


Senast ändrat
05.09.2018