< Kungörelser
04.04.2018

Adressystemet för sibbo skärgård uppdateras

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga byggnadernas adresser i Sibbo skärgård pågår. Ärendet gäller i främsta hand bebyggda fastigheter på öar som inte har någon fast vägförbindelse till fastlandet.

Man kan bekanta sig med öarnas adressnamn och postnummer på webbplatsen www.sipoorakentaajakehittaa.fi, i Sockengårdens aula, Stora Byvägen 18 och i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2 under tiden 29.3.–30.4.2018.

Planeringens representant är anträffbar torsdagen 5.4. kl. 15:00-18:00 i Söderkulla bibliotek.

Eventuella synpunkter på adressnamnen ska skickas skriftligen per e-post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till Sibbo kommun, Registraturen, PB 7, 04131 Sibbo. Märk e-postmeddelandet eller kuvertet med ”Adressystem för Sibbo skärgård”. Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 30.4.2018.

Mer information om skärgårdens adresser ger Mätnings- och fastighetsenheten/Esa Meririnne (kontaktbegäran: esa.meririnne@sibbo.fi eller tfn 09 23531).


Senast ändrat
04.04.2018