< Kungörelser
29.03.2018

Schaktningsarbete, Fröken Miilisvägen 6, Söderkulla - Terrawise Oy

Miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagda till allmänt påseende i Sockengårdens Info, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under tiden 29.3. – 3.5.2018, under ämbetsverkets öppethållningstid.

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt TerraWise Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Besvärstiden utgår 3.5.2018

Tilläggsinformation ges av miljövårdschef Christel Kyttälä, christel.kyttala@sibbo.fi, tfn +358505487595


Senast ändrat
03.04.2018