< Kungörelser
29.03.2018

Förslag till gatuplan - Arbetsplatsgatan K8B, Söderkulla

Förslag till gatuplan

Förslaget till gatuplan för Arbetsplatsgatan på detaljplaneområdet K8B i Söderkulla hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagt i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 29.3– 12.4.2018 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun,

PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 29.3.2018


Senast ändrat
04.04.2018