< Kungörelser
16.03.2018

Fullmäktiges sammanträde 26.3.2018

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 26 mars 2018 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas de bindande målen för år 2018 och övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 19 mars.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.mirule.org/Sibbo eller www.sibbo.fi > Beslutsfattande> Fullmäktige.

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 3 april 2018.

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

Sibbo 16.3.2018


Senast ändrat
16.03.2018