< Kungörelser
09.04.2018

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2018

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas t.o.m. 13.4.2018. Ansökningar som kommer efter det tas inte i beaktande.

Även vägar vilka inlämnat anhållan om bildande av väglag kan ansöka om bidrag.

Ansökningarna riktas till tekniska utskottet i Sibbo, postadress:

PB 7, 04131 SIBBO.

En elektronisk blankett finns på Sibbo kommuns nätsidor (https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/gatuunderhall_och_-belysning), där man kan fylla i ansökan samt skicka den elektroniskt inklusive bilagor. Man kan också skriva ut blanketten och fylla i den traditionellt med penna. Ansökningsblanketter finns också att få från Sibbo kommuns Info, Stora Byvägen 18, Nickby.

Sibbo den 1 mars 2018

Tekniska utskottet


Senast ändrat
12.04.2018