< Kungörelser
25.01.2018

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för K 8B Söderkulla företagsområde, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden framlagt

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda under tiden 25.1. – 26.2.2018 i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbsida www.sipoo.fi/detaljplaner
Planläggningens representanter är anträffbara onsdag 31.1. kl. 15-18.00 i Söderkulla bibliotek.
De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 26.2.2018 kl 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. 

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn (09) 2353 6724, e-post jarkko.lyytinen@sibbo.fi

Kommunstyrelsen
Sibbo 16.1.2018


Senast ändrat
22.01.2018