< Kungörelser
18.12.2014

Inlämnande av anmärkningar om utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland, framställningen om kommunindelning i metropolområdet och utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland

Med anledning av utredningarna ordnas två diskussionsmöten för kommuninvånarna: på svenska i Sipoonlahden koulu, Fröken Miilis väg 6, 14.1.2015 kl. 18–20 och på finska i Topeliussalen, Norra Skolvägen 2, 15.1.2015 kl. 18–20. Välkommen!

Slutrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland färdigställdes 11.9.2014. I sammanslagningsutredningen enligt kommunstrukturlagen deltog städerna Hyvinge, Kervo och Träskända och kommunerna Borgnäs, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo och Tusby. Fullmäktige i Nurmijärvi beslutade 8.10.2014 att kommunen inte längre deltar i utredningen.

Kommunindelningsutredarna för den särskilda kommunindelningsutredningen som tillsatts av Finansministeriet föreslår fullmäktige i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo och Vanda en ändring av kommunindelningen och att de godkänner avtalet om sammanslagning av kommunerna enligt 8 § i kommunstrukturlagen.

Utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland färdigställdes 16.12.2014. I sammanslagningsutredningen enligt kommunstrukturlagen deltog städerna Borgå och Lovisa samt kommunerna Askola, Lappträsk, Mörskom och Sibbo.

Vad gäller den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolområdet ska kommunstyrelsen i enlighet med 7 § i kommunindelningslagen ge kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning. Kommunstyrelsen avger ett utlåtande om anmärkningarna och lägger fram ett förslag för fullmäktige. Kommunen ger samtidigt kommuninvånarna en möjlighet att framställa anmärkningar om utredningarna om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland och östra Nyland.

Framställningen om kommunindelning i metropolområdet och det därtill hörande sammanslagningsavtalet samt sammanslagningsutredningarna är offentligt framlagda vid kundbetjäningsdisken i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) 18.12.2014–19.1.2015 under ämbetsverkets öppettider. Man kan även bekanta sig med materialet på nätet (utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland, den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolområdet och utredningen sammanslagning av kommunerna i östra Nyland.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in skriftligt till kommunstyrelsen i Sibbo senast 19.1.2015 kl.16.00 under adress Sibbo kommun, Kommunstyrelsen, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Ytterligare information ger kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 851 9803, mikael.grannas@sibbo.fi.

Sibbo 18.12.2014

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
18.12.2014