< Kungörelser
17.11.2014

Kungörelse om tillståndsansökan enligt vattenlagen

Kitö Vattenandelslag - Kitön Vesiosuuskunta ansöker om tillstånd för byggande av vattenledning, tryckavlopp och ljuskabel på havsområdet runt Kitö.

Senast ändrat
17.11.2014