< Kungörelser
03.11.2014

Möte för att utse representanter till handikapprådet i Sibbo

Mötet hålls 26.11.2014 kl. 18.00 i Kommunstyrelsens mötesrum på Sockengården, Stora Byvägen 18.

Handikapp- och anhörigorganisationer som verkar i Sibbo kallas till ett gemensamt möte för att ge förslag till 6 ordinarie medlemmar och 6 ersättare i handikapprådet.

Kommunstyrelsen kommer att tillsätta ett handikappråd för perioden 2015 - 2016.

Närmare uppgifter fås av socialarbetare för handikappservicen Jessica Lökfors, tfn 09 2353 6524.

Handikapprådet


Senast ändrat
03.11.2014