< Kungörelser
31.10.2014

Kungörelse angående beslut enligt vattenlagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 30.10.2014 med sitt beslut förkastat Sibbe Vattenserviceandelslags tillståndsansökan.

Senast ändrat
31.10.2014