< Kungörelser
29.10.2014

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (MSL 60 §)

Enligt anmälan ska företaget utföra pålning i anknytning till byggprojektet Nickby hjärta vid Stora Byvägen 12, vid Nickby skolcentrum

Följande anmälan är under behandling i Sibbo kommuns miljövårdsenhet:

Rakennus Oy Hartela har lämnat in en i 118 § i miljöskyddslagen avsedd anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar. Enligt anmälan ska företaget utföra pålning i anknytning till byggprojektet Nickby hjärta vid Stora Byvägen 12, vid Nickby skolcentrum. Det planerade arbetet pågår vecka 49 (2014) – vecka 2 (2015) och verksamhetstiden är måndag till fredag kl. 7.00–18.00.

De, vars fördel eller rätt saken berör, har med anledning av anmälan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovan nämnda parter har rätt att yttra sig om anmälan. An-mälningshandlingarna finns till påseende för allmänheten 28.10 – 10.11.2014 i Sockengårdens info, besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby.

Skriftliga anmärkningar och yttranden skall sändas senast 10.11.2014 till Sibbo kommun, miljövårdsenheten, PB 7, 04131 Sibbo.

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Anu Juvonen tfn 09 2353 6851.


Senast ändrat
29.10.2014