< Kungörelser
28.10.2014

Kungörelse om miljötillståndsbeslut

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har på sitt möte 15.10.2014 gett följande beslut enligt miljöskyddslagen:

§ 105 Kari Ikävalko, existerande djurstall på fastigheten Lammela RNr 26:15-T (Hindsby), adress Lammelantie 78, 04130 Sibbo. Sökanden beviljades ett miljötillstånd för ett djurstall.

Tillståndsbeslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 28.10.- 28.11.2014 i Sibbo kommuns Info i Sockengården och i Sibbo huvudbibliotek. Besvärstiden utgår 28.11.2014. Ärendet kan avgöras även om besvär inte lämnas in inom utsatt tid.

Tilläggsinformation ges av miljövårdsinspektör Eeva Somerkoski tfn 09 2353 6853.


Senast ändrat
28.10.2014