< Kungörelser
22.10.2014

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2014 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral.

1. Alla barn i åldern 6–35 månader och de 3–7-åringar som hör till riskgrupperna vaccineras mot influensa med tidsbeställning (förordning 421/2004, ändring 448/2007). Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid. Vaccinationstiderna gäller även de 3–7-åringar som inte hör till riskgrupperna och åt vilka vaccinet har köpts med recept på apoteket.

Vecka 45, 3.-7.11.2014 vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

Vecka 50, 8.-12.12.2014, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45.

Tid för influensavaccinering av barn kan beställas via denna link eller per telefon hos hälsovårdarna.

Influensavaccineringen av barn kan även ske i samband med de normala rådgivningsbesöken under influensavaccineringsperioden.

2. Gravida kvinnor vaccineras från början av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning på hälsostationerna i Nickby och Söderkulla vecka 45, 3.-7.11.2014 samt vecka 50, 8.-12.12.2014, för följande riskgrupper:

3. Alla 65 år fyllda personer

Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

4. Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (8–64-åringar):

  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion
  • kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens
  • en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi
  • en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom
  • en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom
  • andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa
Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre personer samt spädbarn och gravida kvinnor.

6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

Tid för vaccinering kan beställas via denna link 24.10–11.12.2014  eller per tfn 09 2353 6001 vardagar kl. 10–16.

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Influensavaccinering ordnas även i samband med de servicedagar för äldre som ordnas av hemvården:

Paipis: Widegård, torsdag 6.11.2014 kl. 12–13, adress Paipisvägen 1134.
Tallmo: Talmukka, måndag 24.11.2014 kl. 10.30–11.30, adress Tallmobågen 50.
Söderkulla: Servicehuset Linda, tisdag 18.11.2014 kl.12.30–14.30, adress Amiralsvägen 6

Vänligen undvik att ta upp andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.


Senast ändrat
22.10.2014