< Kungörelser
09.10.2014

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla anhängig och T 7 Utvidgning av detaljplan och detaljplaneändring för Hassellunden anhängig

Vi ordnar i anknytning till båda planprojekten en öppen planeringseftermiddag måndag 20.10.2014 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, 1:a vån.). Vid tillställingen kan du framföra dina egna förslag för utveckling av området. Välkommen vid en tidpunkt som passar dig mellan 14 och 18.

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla anhängig

Arbetet med T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2014–2017 inleds. Området ligger på ett skogsbevuxet område norr om Sipoonlahden koulu och söder om västra Tasträsk bostadsområde.

T 7 Utvidgning av detaljplan och detaljplaneändring för Hassellunden anhängig

Arbetet med T 7 Utvidgning av detaljplan och detaljplaneändring för Hassellunden som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2014–2017 inleds. Området ligger söder, öster och norr om Hassellundens våningshusområde som är under uppbyggnad.

Detaljplanearbetet har påbörjats genom att utarbeta program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmen finns framlagda vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) 2.10– 10.11.2014.

Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man också bekanta sig med programmen för deltagande och bedömning på kommunens webbplats, Stenkulla anhängig och Hassellunden.

Eventuella åsikter om innehållet i programmen för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun senast 10.11.2014 kl. 15.30, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter om planändringen ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 09 2353 6724, och planläggningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, eller e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Vi ordnar i anknytning till båda planprojekten en öppen planeringseftermiddag måndag 20.10.2014 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, 1:a vån.). Vid tillställingen kan du framföra dina egna förslag för utveckling av området. Välkommen vid en tidpunkt som passar dig mellan 14 och 18.

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
28.01.2015