< Kungörelser
14.08.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 5.5.2014 (§ 43) godkänt detaljplanen för Box hantverkarcentrum (plan BOX 1).

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Sibbo 14.8.2014

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
07.08.2014