< Kungörelser
07.08.2014

Motionsgrupper hösten 2014

Anmäl dig till höstens motionsgrupper!

Vattengymnastik för seniorer och personer med problem i stöd- och rörelseorganen i bassängen på hälsocentralens fysioterapiavdelning tisdagar fr.o.m. 2.9 kl. 13.00-13.45, 14.15-15.00 och 15.30-16.15 samt torsdagar fr.o.m. 4.9 kl. 9.00-9.45, 10.15-11.00, 11.30-12.15, 14.00-14.45 och 15.15-16.00.
Samt i Ingmans simhall i Massby onsdagar fr.o.m. 3.9 kl. 9.00-9.45, 10.15-11.00, 11.30-12.15, 12.30-13.15, 13.45-14.30 och fredagar fr.o.m. 5.9 kl. 9.00-9.45 och 10.15-11.00. Obs! Vid Ingmans simhall är det branta trappor till bassängen och lämpar sig inte för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Deltagaravgift 40 euro/ca 13-15 ggr. Ni kan endast anmäla er till en vattengymnastikgrupp.

Motionsgrupp för barn med motoriska och sociala svårigheter i Lukkarin koulus gymnastiksal måndagar fr.o.m. 1.9 kl. 18.00 -18.45 (barn under 10 år) samt 19.00 -20.00 (barn över 10 år). Deltagaravgift 20 euro/12-15 ggr.

Specialsimning i Servicehuset Lindas bassäng lördagar fr.o.m. 30.8 kl. 9.30-10.15 (barn) och 10.30-11.15 (vuxna). Deltagaravgift 50 euro/13-16 ggr.

Seniorgymnastik i Sibbo allaktivitetshall fredagar fr.o.m. 5.9 kl. 9.45 - 10.45 (svensk) och 11.00 - 12.00 (finsk) samt måndagar (tvåspråkig) fr.o.m.1.9. kl. 11.45-12.45. Deltagaravgift 15 euro/12-15 ggr.

Motionsgymnastik för personer i arbetsför ålder i Sibbo allaktivitetshall måndagar fr.o.m. 1.9 kl. 16.30-17.30. Deltagaravgift 40 euro/12-15 ggr.

Stretching och avslappning i Alvägens skolas gymnastiksal måndagar fr.o.m. 1.9 kl. 18.00-19.00. Deltagaravgift 30 euro/12-15 ggr.

Kroppskontroll- och balansövningar för seniorer i Sibbo allaktivitetshall måndagar fr.o.m. 1.9 kl. 10.30-11.30. Deltagaravgift 15 euro/12-15 ggr.

Anmälningstiden till ledda motionsgrupperna börjar 12.8.2014 kl. 8.00. Anmälningen kan göras här eller per telefon till Idrotts- och ungdomstjänster, tfn 09 2353 7011 eller 09 2353 7005.

Sibbo 7.8.2014

Idrotts- och ungdomstjänster


Senast ändrat
04.08.2014