< Kungörelser
03.07.2014

Förslagen till gatuplaner för byggande av rondellen till Nya Borgåvägens och Amiralsvägens korsning

Framlagt i Söderkulla bibliotek 3-18.7.2014

Förslagen till gatuplaner för byggande av rondellen till Nya Borgåvägens och Amiralsvägens korsning hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla

3.7 – 18.7.2014 under bibliotekets öppettid.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under framläggningstiden till utskottet för teknik i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO.

Sibbo 3.7.2014

Utskottet för teknik


Senast ändrat
01.07.2014