< Kungörelser
30.04.2014

Europaparlamentsvalet 2014 i Sibbo

Europaparlamentsval förrättas i Finland söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00–20.00.

Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 4.4.2014.

Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå, tfn 071 873 0211.

Förhandröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 14–20.5.2014 på följande ställen:

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

onsdag–fredag 14–16.5 9.00–18.00
lördag–söndag 17–18.5 10.00–14.00
måndag–tisdag 19–20.5 9.00–20.00

Ambulerande förhandröstning förrättas på följande ställen:

Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 onsdag 14.5 kl. 18–20
Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 15.5 kl. 18–20
Hindsby Byagården, Martisvägen 66 söndag 18.5 kl. 12–14
Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 18.5 kl. 14.30–16.30
Simsalö skola, Simsalö söndag 18.5 kl. 10–14
Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 19.5 kl. 18–20
Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 20.5 kl. 18–20

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finns på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi.

Förhandsröstning på anstalter

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får också rösta i samband med hemmaröstningen. Övriga röstberättigade familjemedlemmar kan inte rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälan till Sibbo kommuns centralvalnämnd kan göras antingen skriftligen till adressen PB 7, 041301 SIBBO eller per telefon till nummer 040 191 42 12 senast den 13 maj före kl. 16.00.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 25.5.2014 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Styrkande av identitet

Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Det är bra att ha med meddelandekortet, eftersom det underlättar röstningsproceduren, men det är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Röstningsområde Röstningsställe

1. Paipis Södra Paipis skola, Skolbacken 50
2. Tallmo Talman koulu, (Tallmo finska skola), Satotallmovägen 11
3. Kyrkoby Kungsvägens skola, Stora Byvägen 8
4. Nickby Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18
5. Västerskog Hedåsen, Hedåsvägen 17
6. Söderkulla Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2
7. Box Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Sibbo den 30 april 2014

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Stora Byvägen 18,
04130 SIBBO
tfn 040 191 4212


Senast ändrat
14.05.2014