< Kungörelser
10.04.2014

Delgeneralplan för Box bytätort träder i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 28.2.2011 § 26 och 3.10.2011 § 86 godkänt delgeneralplanen för Box bytätort.

Högsta förvaltningsdomstolen har 3.4.2014 förkastat besvären över beslutet.

Delgeneralplanen för Box bytätort träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mer här.

Kommunstyrelsen

Sibbo 10.4.2014


Senast ändrat
08.04.2014