< Kungörelser
03.04.2014

N 40 Detaljplaneförslaget och byggsättanvisningarna för Sibbo Ådal läggs fram

Onsdag 23.4.2014 kl. 16.30–18.30 presenteras detaljplaneförslaget vid en planutställning i Sibbo huvudbibliotekets temarum för boende. Välkommen!

Detaljplaneförslaget och byggsättanvisningarna är framlagt 3.4 -7.5.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i Sibbo huvudbibliotek, Norra Skolvägen 2, Nickby.

Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats på adressen www.sipoonjokilaakso.fi/sv.

Eventuella anmärkningar om detaljplaneförslaget ska adresseras till kommunstyrelsen och lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Kommunstyrelsen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till info@sibbo.fi senast 7.5.2014.

Märk kuvertet och/eller rubricera e-postmeddelandet "Anmärkning om planen för Sibbo Ådal"

Onsdag 23.4.2014 kl. 16.30–18.30 presenteras detaljplaneförslaget vid en planutställning i Sibbo huvudbibliotekets temarum för boende. Välkommen!

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 09 2353 6721 och planläggningschef Matti Kanerva, tfn 09 2352 6720, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sibbo 3.4.2014

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
27.03.2014