< Kungörelser
11.02.2014

Skolinskrivning samt anmälan till förskoleundervisning

Anmälan av nya elever till den grundläggande utbildningen samt förskoleundervisningen i Sibbo kommun sker onsdagen den 12 februari 2014 kl. 16.00 - 19.00

Skolinskrivning

Anmälan av nya elever till den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun sker onsdagen den 12 februari 2014 kl. 16.00 - 19.00 i följande skolor:
Borgby skola,
Boxby skola,
Gumbostrands skola,
Kyrkoby skola,
Norra Paipis skola,
Salpar skola,
Söderkulla skola och
Södra Paipis skola.

Vid tillfället anmäls år 2007 födda barn till grundskolans första klass. Det är önskvärt att även nya elever som nästa läsår börjar i övriga årskurser anmäler sig samtidigt.

Om läroplikten och närskolan meddelas även per post med ett meddelande som skickas till barnets hemadress.

Anmälan till den finskspråkiga utbildningen sker samma dag och tid i kommunens finska skolor.

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till den svenska avgiftsfria förskoleundervisningen (barn födda år 2008) tas emot på nedannämnda skolor onsdagen den 12 februari 2014 kl.16.00 - 19.00.

Södra Sibbo : Söderkulla skola
Norra Sibbo: Södra Paipis skola och Kyrkoby skola

Anmälningsblanketter fås på alla daghem, Sockengårdens Info i Nickby eller på www.sibbo.fi.

Beslut om barnets förskoleundervisningsplats sänds hem per post.

En annons angående den finskspråkiga förskoleundervisningen och förskolorna ingår i Sipoon Sanomat 16.1.2014

Bildningsavdelningen


Senast ändrat
11.02.2014