< Kungörelser
06.02.2014

Understöd för idrottsverksamhet

I kommunen verksamma föreningar och organisationer kan skriftligen hos fritidssektionen anhålla om understöd för sin idrottsverksamhet:

a) allmänt understöd

specialunderstöd avsedda för
b) motionsidrott
c) regelbunden för juniorer under 18 år avsedd ledd träningsverksamhet
d) funktionärs-, tränar- och ledarskolning
e) underhåll av idrottsanläggningar
f) uppgörande av orienteringskartor
g) hyror för idrottsanläggningar och -områden
h) byggande av idrottsanläggningar
i) arrangerandet av värdetävlingar

Förfrågningar: Tf. idrottsdirektör Juha Tikander, tel. 2353 7010

Bidragsansökningar bör inlämnas senast måndag 17.3.2014 kl. 15.30

Mer info här

 


Senast ändrat
06.02.2014