< Kungörelser
30.01.2014

N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 anhängig

Arbetet med N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 som ingår i kommunens planläggningspro-gram för åren 2014–2017 inleds.

Planändringen gäller området kring korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd. Ändringsområdet omfattar kvarteret 2028.

Detaljplanearbetet har påbörjats genom att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider 30.1.– 3.3.2014.

Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning här.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt, senast 3.3.2014 kl. 15.30, till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter om planändringen ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 09 2353 6724, och markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, eller e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sibbo 30.1.2014

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
27.01.2014