< Kungörelser
03.01.2014

Meddelande om miljövårdsmyndighetens nya taxa

Fullmäktige i Sibbo godkände den 11.11.2013 de allmänna avgiftsgrunderna och dess motiveringar för kommunens miljövårdsmyndighet.

Byggnads- och miljöutskottet fastställde miljövårdsmyndighetens taxa 17.12.2013. Den nya taxan trädde i kraft 1.1.2014 trots eventuell ändringssökning.

Beslutshandlingarna jämte besvärsanvisning finns framlagda 2.1–3.2.2014 i Sockengårdens Info, Stora Byvägen 18, samt på kommunens webbplats. Besvärstiden utgår 4.2.2014.

Sibbo 3.1.2014

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
05.02.2014