Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
20.12.2013

Kunnan palvelut joulunaikaan

Kunnanviraston toimistot, kunnan asiakaspalvelu Info, kassa sekä vaihde ovat suljettuina 23.–27.12.2013. Uudenvuodenaattona 31.12.2013 ne sulkevat klo 14. Uudenvuodenpäivänä 1.1.2014 ja loppiaisena 6.1.2014 ne ovat suljettuina.
21.11.2013

Maastoliikennelain mukainen lupapäätös, Nevas Mönkijä Oy

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 12.11.2013 antanut maastoliikennelain 30 § mukaisen päätöksen maastoliikennereitistä.
21.11.2013

Maankaatopaikan ympäristölupa

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 12.11.2013 § 133 päättänyt myöntää Sipoon kunnan katu- ja viheryksikölle ympäristöluvan maankaatopaikalle Söderkullan vanhan kaatopaikan alueelle Möträskintien varrella Massbyn kylässä kiinteistöllä 753-419-4-1604 Söderkulla. Lupa on voimassa 31.12.2019 asti.
21.11.2013

Tiesuunnitelma Maantien 170 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby - Box, Sipoo

Tiesuunnitelma on maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Sipoon kunnassa 30 päivän ajan 21.11.–20.12.2013 viraston aukioloaikoina osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävilläoloaikana yllämainitussa paikassa.
14.11.2013

Ranta-asemakaavan muutoksia sekä Boxin käsityöläiskeskuksen asemakaavaehdotus nähtävillä

Kaavamuutostyöt on käynnistetty laatimalla kaavojen lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Boxin käsityöläiskeskuksen kaava-aineistot ovat nähtävillä 15.11.-15.12.2013
07.11.2013

Myytäviä omakotitontteja Kartanonrinteen asemakaava-alueella

Sipoon kunta myy 37 omakotitalotonttia (AO) Kartanonrinteen asemakaava-alueelta. Hakuaika on 18.11 – 31.12.2013.
07.11.2013

Kevyen liikenteen väylä välille Nikkilä–Söderkulla

Sipoon kunta on aloittanut kevyen liikenteen väylän toimenpidesuunnitelman laadinnan välille Nikkilä–Söderkulla. Toimenpidesuunnitelmassa selvitetään eri reittivaihtoehtoja kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi.
06.11.2013

Näyttelytilahakemus/ Sipoon pääkirjasto

Näyttelyjaksolle 03/ 2014- 01/2015 voit nyt hakea kuukaudenmittaista näyttelyaikaa.
31.10.2013

Valtuuston kokous 11.11.2013

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessman -salissa maanantaina 11. marraskuuta 2013 klo 14.00.
30.10.2013

Lupapäätökset

121 § Lemminkäinen Infra Oy, maa-ainesten ottaminen kiinteistöllä Mattila II 753-426-30-0, Linnanpelto. Maa-ainesten ottolupaa ei myönnetty.

Arkisto

2020 (70)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit