Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
28.12.2012

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013–2016 sisältyvän N 42 OP-korttelin asemakaavamuutoksen laadinta aloitetaan.
27.12.2012

Lupapäätökset

Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaosto on kokouksessaan 17.12.2012 päättänyt antaa seuraavat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset päätökset:
27.12.2012

Eriksnäs II (kaava E 2) valmisteluaineisto nähtäville

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään esittelytilaisuus Palvelutalo Lindassa tiistaina 15.1.2013 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa esitellään asemakaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa. Tilaisuuden yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Tervetuloa!
27.12.2012

BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavamuutosehdotus nähtäville

BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavamuutosehdotuksen aineisto on nähtävillä 2.1.–1.2.2013 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Sipoon pääkirjastossa, Nikkilässä.
20.12.2012

Maa-aineslain mukainen kiviainesten otto

Kaksi hakemusta ovat vireillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaostossa. Hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä 20.12.2012–18.1.2013
19.12.2012

Sibbesborgin osayleiskaavatyö vireille

Sibbesborgin alueella käynnistyy oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaavoitus on yksi keskeisistä Sipoon kasvustrategian toteuttamiseen tähtäävistä suunnitteluhankkeista. Osayleiskaavalla on tarkoitus tarkentaa Sipoon yleiskaava 2025:n maankäytöllisiä linjauksia. Tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittyminen raideliikenteeseen ja muuhun joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi, toiminnoiltaan monipuoliseksi noin 70 000 asukkaan pikkukaupunkimaiseksi taajamakeskukseksi.
19.12.2012

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Sibbesborgin osayleiskaava-alueelle

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 12.12.2012 § 108 asettaa Sibbesborgin osayleiskaava-alueelle MRL 38 §:n mukaisesti rakennuskiellon ja MRL 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoituksen 31.12.2017 saakka osayleiskaavan laatimista varten.
18.12.2012

HSL:n palvelupisteiden aukioloajat muuttuvat

Vuoden 2013 alusta lähtien Söderkullan kirjaston palvelupiste myy matkakortit ja lataukset maanantaisin klo 14–18 ja Sipoon pääkirjaston palvelupiste Nikkilässä tiistaisin–torstaisin klo 14–18.
13.12.2012

Kuntalan ja terveysasemien palvelut joulun ja vuodenvaihteen tienoilla

Kuntala on suljettu 27.–31.12.2012. Söderkullan lääkärinvastaanotto on suljettu 27.12.2012–4.1.2013 välisenä aikana. Söderkullan hammashoitola sekä neuvola on suljettu 27.12.2012–1.1.2013 välisenä aikana. Nikkilän vastaanotot toimivat normaalisti.
10.12.2012

Sipoon kunnan varikolle siirrettyjä autoja

Lisätietoja siirretyistä autoista antaa Aluemestari Fredrik Kuhlman, puh. 09 2353 6872

Arkisto

2020 (70)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit