< Kuulutukset
01.11.2018

M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavan valmisteluaineisto nähtäville

Maankäyttöjaosto on päättänyt asettaa Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavan valmisteluaineiston (kaava M3) nähtäville. Valmisteluaineisto sisältää asemakaavaselostuksen liitteineen sekä kaksi asemakaavakartan luonnosvaihtoehtoa. Toivomme palautetta molempien luonnosvaihtoehtojen hyvistä puolista ja haasteista. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan seuraavaksi yksi kaavaehdotus.

Valmisteluaineisto on nähtävillä 1.11.–3.12.2018 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla). Kaava-aineistoon voi tutustua myös kunnan kotisivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat. Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa kirjallisesti 3.12.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Valmisteluaineistoon voit tutustua myös torstaina 22.11.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyn yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Näyttelyyn voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 17–19. Tervetuloa!

Lisätietoja antaa asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen (puh. 050 409 3957, etunimi.sukunimi@sipoo.fi).

 

Maankäyttöjaosto
Sipoossa 1.11.2018

 


Viimeksi muokattu
25.10.2018