< Kuulutukset
28.09.2018

Päätös ympäristöluvan muuttamisesta erityisen selvityksen perusteella

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISESTA ERITYISEN SELVITYKSEN PERUSTEELLA

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 19.9.2018 antanut seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 90 §:n mukaisen päätöksen (Dnro 154/2012):

§ 94

Rudus Oy, kallion louhinta- ja louheen murskaustoiminnan sekä ylijäämälouheen vastaanotto-, välivarastointi- ja murskaustoiminnan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 13.4. määrätyn pohjoisten maavallien istutussuunnitelman tarkistaminen sekä lounaisen ja kaakkoisen maavallin vastaavan suunnitelman toimittamiseksi tarkoitetun aikataulun tarkistaminen. Ympäristölupapäätöstä muutettiin täsmentämällä lupamääräystä 13.4. ja antamalla uusi lupamääräys 13.6.

Muutokset koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupapäätöstä (20.7.2010, nro 35/2010/2, Dnro ESAVI/52/04.08/2010; muutettu 4.3.2016, nro 47/2016/1, Dnro ESAVI/3668/2015), jota Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään (3.5.2017, nro 17/0192/3, Dnro 00471/16/5109) muuttanut. Päätöksessä tarkoitetut pohjoiset maavallit sijoittuvat kiinteistöille Bastukärr 753-421-7-282 ja Ljungars 2 753-421-7-280. Lounainen ja kaakkoinen valli sijoittuvat kiinteistöille Skogsbacka 753-421-7-286 ja Metsälä 753-421-7-281.

Päätös, hakemusasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävillä 28.9.2018-31.10.2018 välisenä aikana Sipoon kunnan Infossa Kuntalassa käyntiosoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntalan asiakaspalvelu on avoinna ma-ti klo 8-17, ke-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14.

Päätös ja valitusosoitus on luettavissa myös Sipoon kunnan internet-sivuilla: www.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, pöytäkirjat ja kokouspäivät > Esityslistat ja pöytäkirjat > Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 19.9.2018 Pöytäkirja.

Valitusaika päättyy 31.10.2018.

Lisätietoja antaa maanantaista torstaihin ympäristötarkastaja Eeva Somerkoski (p. 050 381 6664) ja perjantaisin Sipoon kunnan ympäristövalvonta (vaihde: p. 09 2353 6000).

Sipoossa 28.9.2018
Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Päätöksen antopäivämäärä: 1.10.2018


Viimeksi muokattu
26.09.2018