< Kuulutukset
01.12.2016

Talman keskustan eteläosan asemakaavatyö (TM 2) vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 kuuluva Talman keskustan eteläosan asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Noin 45 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman nykyisen kyläkeskuksen ja laskettelukeskuksen välisellä, pääosin metsäisellä mäkialueella. Alue rajautuu pohjoisessa Kerava-Porvoo rataan (suunnitellun kokoojakatuyhteyden osalta Martinkyläntiehen), idässä Talmantien varren omakotiasutukseen, etelässä Talmantiehen ja lännessä Vanikonrinteen asutukseen.

Alueesta on tavoitteena muodostaa Talman tulevan taajamakeskuksen ja juna-aseman läheinen, monimuotoinen sekä varsin tiivis ja tehokkaasti toteutettu asumispainotteinen alue noin 1600-2000 asukkaalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 1.12.2016–31.1.2017 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan myös kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi/asemakaavat (TM 2 Talman keskustan eteläosa). Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 31.1.2017 osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo tai sähköpostitse osoitteiseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja asemakaavatyöstä antavat: kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski (8.12.2016 asti), puh. (09) 2353 6716, kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, (09) 2353 6720 ja kaavoitusarkkitehti Pilvi Nummi (2.1.2017 alkaen), (09) 2353 6728. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 1. joulukuuta 2016


Viimeksi muokattu
29.11.2016